PML-N Leader Ata Tarar Talks To Media In Lahore | 14 May 2022 | 92NewsHD

1 min 5 sec
5 sec 1 min

Published on: 14, May 2022

Submitted By: Ayesha Zainab

PML-N Leader Ata Tarar Talks To Media In Lahore | 14 May 2022 | 92NewsHD

View all Recommended